Přeprava tekutých produktů

Významný podíl naší přepravy představuje také cisternová přeprava kapalných produktů a chemikálií, jako např. dusíkaté látky DAM, ROMČ, Duvilax močovina, ADBlue nebo sojové a řepkové oleje.

Převážnou část cisternového vozového parku tvoří vozové jednotky na přepravu produktů nepodléhajících ADR. V roce 2017 se společnost ROKA Transport s.r.o. chystá rošířit svůj potenciál o cisternovou přepravu protuktů podléhajících ADR.

Všechny naše cisternové soupravy jsou vybaveny vlastním systémem stáčení.