Služby

Ve snaze zajistit široké spektrum činností pro naše zákazníky a poskytnout jim komplexní služby, se zabýváme několika okruhy specializovaných prací.

V rámci nákladní dopravy se jedná o přepravu sypkých stavebních materiálů na lokální úrovni, dále velkoobjemová přeprava sypkých materiálů a cisternová přeprava tekutých komodit po celé EU.

Kromě nákladní dopravy provádíme též zemní práce, výstavbu a rekonstrukce zpevněných cest a ploch, jeřábnické práce a dopravu s vykládkou hydraulickou rukou.

Zajišťujeme i zemědělské služby – vývoz a aplikace přírodních i umělých hnojiv.

V neposlední řadě se zabýváme též maloobchodním prodejem uhlí, písků, štěrků a jejich rozvozem k zákazníkům.